Logopedie http://www.logopediebergenopzoom.nl/ en-us Afspraak maken?http://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=211 +0164-244316 Van maandag tot en met vrijdag zijn we tussen 12:15 en 12:45 direct te bereiken op 0164-244316.Op andere tijden kunt u op dit zelfde nummer uw boodschap inspreken.         U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. +Openingstijden Wij zijn alle werkdagen geopend: Maandag: 8:30  -  17:30 Dinsdag: 8:30  -  17:30 Woensdag: 8:30  -  17:30 Donderdag: 8:30  -  17:30 VrijdagSlide 1http://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=211slide 2http://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=211Slide 3http://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=211Logopediehttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=211Wat is logopedie De logopedist verricht onderzoek en observeert, geeft training, begeleiding, advies en instructie naar aanleiding van een hulpvraag van een kind of zijn/haar omgeving. Deze hulpvraag heeft betrekking op problemen in de communicatie, stemgebruik, het voeden, de mondmotorische vaardigheden en de articulatie. Hij of zij werkt volgens een behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, leerkracht of arts.   Hoe wPre-verbale Logopediehttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=211Wat is preverbale logopedie? De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het spreken begint. In de loop van het eerste levensjaar leert uw kind allerlei verschillende soorten voedsel te eten en drinken. Dit hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Het kan zijn dat uw kind niet goed kan eten en/of drinken door een medisch probleem. Ook kan het zijn dat hij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen. Een preverbaal loSensomotorische Informatieverwerkinghttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=211 Wat is Sensomotorische Informatieverwerking? Sensomotorische informatieverwerkingsproblemen of wel zintuigelijke afweer is eenvoudigweg een overdreven beschermingsreactie op zintuiglijke prikkels. Het is een verkeerde waarneming die er bijvoorbeeld voor zorgt dat onze kleren aanvoelen als spinnen op onze huis en dat een trap op een rotswand lijkt. Je kunt mensen met sensomotorische informatieproblemen beschrijven als soms overactief, emotioneel, onevenwichtig en/of juist op zoek naar zinArticulatiehttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=211 Articulatie   Spraak of articulatie betekent het uitspreken van klanken. Voor de communicatie is dit heel belangrijk. Elk woord is opgebouwd uit klanken. Om tot goede spraak te kunnen komen heb je een goed gehoor nodig maar ook een goede luisterhouding en een goed ontwikkelde sensomotoriek van het spraakorgaan. De spraakontwikkeling van een kind wordt enerzijds bepaald door de mate waarin het kind de verschillen tussen de klanken kan waarnemen en anderzijds door de sensomotorische contrTaalhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=211 Hier text over taal ontwikkeling   Stemhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=211 Het niet goed kunnen spreken doordat u stemklachten heeft, is heel vervelend. U bent niet goed verstaanbaar en het kost veel moeite om te spreken. Langdurige stemklachten kunnen het gevolg zijn van stembandafwijkingen. De belangrijkste zijn: Stembandknobbeltjes: speldeknop-grote verdikkingen op de stemband ontstaan door bepaalde vormen van verkeerd stemgebruik. Ook treedt daarbij vaak een slechte sluiting van de stembanden op tijdens het spreken waardoor heesheid ontstaat. Verwijderen van steGehoor & Auditieve vaardighedenhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=211 Wat is een stoornis in de auditieve vaardigheden? Eigenlijk is geluid niets meer dan trillingen in de lucht. Die trillingen worden omgezet in een geluidssignaal, dat na een weg door het oor aankomt bij de hersenen. Er gaat echter een heel proces aan vooraf voordat een kind een bepaald geluidssignaal herkent als bijv. het woord 'bal'. Die weg van geluidstrillingen naar woordbeeld, het begrijpen van het geluidssignaal, noemen we auditieve waarneming. Om een goede auditieve waarneming mogelijk Slikproblemenhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=211Afwijkend slikken Het afwijkend slikken kan de oorzaak of het gevolg zijn van een afwijkend gebruik van tong-, lip-, kaak- en keelspieren. Hierbij kan je denken aan duim- en vingerzuigen, mondademhaling, foutieve lipgewoonten en nagelbijten. Schadelijke effecten van afwijkend slikgedrag kunnen zijn een open- of overbeet, een v-vormige bovenkaak, grote openingen tussen de tanden. In de logopedische behandeling wordt aandacht besteed aan het juiste slikgedrag en aan de mondmotoriek. Het juiste sAdemhaling en Hyperventilatiehttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=211 Ademhaling   Bij de ademhaling stroomt er lucht via de neus of mondholte, door de luchtpijp met zijn vertakkingen naar de longen. De longen bevatten longblaasjes waar de gasuitwisseling plaatsvindt, waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt opgenomen in het bloed en koolstofdioxide wordt afgegeven aan de lucht. De zuurstofarme en koolstofdioxiderijke lucht wordt vervolgens weer uitgeademd door de neus of de mond. Tijdens de ademhaling wordt de lucht door neusharen vrijgemaakt van stofdeelLogopediepraktijk Rinske Colenbranderhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=211 Logopediepraktijk Rinske Colenbrander is gevestigd aan de Bredasestraat 4 en in de prachtige oude Melkfabriek aan de Bruinevisstraat 32 in Bergen op Zoom. In de loop der jaren is mijn praktijk flink gegroeid en zijn wij samenwerking aan gegaan met Kinderfysiotherapie, Ergotherapie en Osteopathie in Kinderpraktijk Kakelbont. Wij zijn geopend op alle werkdagen en verrichten behandelingen bij zowel kinderen als volwassenen en op indicatie (bijv. bij préverbale logopedie, afasie, dysarthrie of slKakelbont Kinderpraktijkhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=211 Kakelbont Kinderpraktijk is een overkoepelende naam voor verschillende eerstelijns praktijken onder één dak. Wij bieden paramedische zorg  aan kinderen in Bergen op Zoom en omgeving. Bij Kakelbont Kinderpraktijk werken kinderfysiotherapeuten, een kinderergotherapeut, een logopedist en een osteopaat. Zij worden ondersteund door een administratief medewerkster. Op deze site vindt u informatie over ons zorgaanbod. Zo bieden wij onderzoek, behandeling en advies op het gebied van de motoriscDisclaimerhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=211DisclaimerOndanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.Doorverwijzingen met andere sites zijn met zorg geselecteerd op relevantie en kwaliteit. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid op de op dezeAlgemene Voorwaardenhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=211Logopediepraktijk R.M. Colenbrander   Artikel 1 : Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de (rechts)persoon die zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers. 1.2. Zorgvrager / Cliënt: een natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen. 1.3. Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder en/oKlachten procedurehttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=211Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist?   Ontevreden over de behandeling? Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht?   Hier staat uitgelegd welke mogelijkheden er zijn.   Praat eerst met uw logopedist Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet wTarieven 2014http://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=211 De kosten van logopedische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer uw zorgverzekeraar een contract met onze praktijk heeft wordt Logopedie 100% vergoed. Indien u een afspraak niet nakomt kunnen wij u de zitting rechtstreeks in rekening brengen. U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd of verzet te zijn.   VoorStotterenhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=211    Hier de tekst over stotteren  Tarieven 2015http://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=211 De kosten van logopedische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer uw zorgverzekeraar een contract met onze praktijk heeft wordt Logopedie 100% vergoed. Indien u een afspraak niet nakomt kunnen wij u de zitting rechtstreeks in rekening brengen. U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd of verzet te zijn.   VoorAppointmenthttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=211{loadmodule appointment}Privacyreglement Praktijkhttp://www.logopediebergenopzoom.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=211  PRIVACYREGLEMENT LOGOPEDIEPRAKTIJK RINSKE COLENBRANDER Volgens AVG richtlijn d.d. 25 mei 2018 Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die t